سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸ فارسی English عربی

پیدا کردن ما:تهران، انتهای بزرگراه شهید ستاری (شمال)، میدان دانشگاه،
بلوار شهدای حصارک، سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی،
بلوک شماره 2، طبقه چهارم، معاونت بین الملل و امور دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه آزاد اسلامی.

برای انجام کلیه امور کنسولی ارائه گواهی اشتغال به تحصیل از واحد دانشگاهی برای شاغلین به تحصیل، گواهی انصراف از تحصیل برای انصرافی (تبدیل وضعیت و خروج قطعی) و گواهی فراغت از تحصیل برای فارغ التحصیل (خروج قطعی) الزامی است.

لطفا قسمت انگلیسی فرمها با فونت Times New Roman (دانلود)و قسمت فارسی با فونت B Nazanin (دانلود) تایپ شود.

1- صدور رواديد تحصيلي: خروج از کشور : کلیه واحدهای دانشگاهی، تهران و شهرستان
1- کپی صفحه اول گذرنامه
2- تکمیل فرم درخواست روادید تحصیلی (دانلود فرم درخواست صدور روادید تحصیلی)
3- CD حاوی (اسکن رنگی صفحه اول گذرنامه با رزولوشن ۸۰۰ در ۶۰۰ و اسکن رنگی عکس پرسنلی پشت زمینه سفید jpg بارزولوشن ۴۰۰ در ۶۰۰) تهران شمال- تهران جنوب- تهران مرکزی- تهران شرق- تهران غرب- شهرری- (فاتب) تهران: (از شماره 2 تا 18)

2- درخواست پروانه اقامت دانشجو (صدور اقامت) فاتب تهران:
1- دو سری کپی جدا جدا و منگنه شده از صفحه (اول-اعتبار- روادید تحصیلی- مهر ورود- شناسه فراگیر)
2- یک عدد صفحه اول گذرنامه
3- پنج قطعه عکس 4*3
4- چهار عدد فرم تایپ شده درخواست پروانه اقامت ( دانلود فرم درخواست پروانه اقامت )
5- فرم مشخصات ( دانلود فرم مشخصات دانشجویان بین المللی)
6- ثبت نام در سامانهwww.atbahayateamn.ir و ارائه پرینت بیمه
7- بیست هزار تومن هزینه صدور اقامت (پرداخت از طریق دستگاه پز)
8- سه هزار تومن هزینه پوشه

3- درخواست پروانه اقامت (صدور اقامت) برای همسر دانشجو فاتب تهران:
گذرنامه دانشجو:
1- دو سری کپی جدا جدا و منگنه شده از صفحه (اول-اعتبار- روادید تحصیلی- مهر ورود- شناسه فراگیر)
گذرنامه همسر دانشجو:
2- دو سری کپی جدا جدا و منگنه شده از صفحه ( اول- اعتبار - شناسه فراگير- رواديد- مهر ورود)
3- یک عدد صفحه اول گذرنامه
4- پنج قطعه عکس 4*3
5- چهار عدد فرم تایپ شده درخواست پروانه اقامت برای همسر دانشجو ( دانلود فرم درخواست پروانه اقامت )
6- فرم مشخصات برای همسر دانشجو (دانلود فرم مشخصات دانشجویان بین المللی)
7- ثبت نام در سامانهwww.atbahayateamn.ir و ارائه پرینت بیمه
8- کپی برابر اصل عقدنامه رسمی ترجمه و تایید شده توسط نمايندگي ج ا ا در کشور مربوط و تائيد وزارت امور خارجه
9- صد هزار تومن هزینه صدور اقامت (پرداخت از طریق دستگاه پز)
10- سه هزار تومن هزینه پوشه

4- درخواست پروانه اقامت (صدور اقامت) برای فرزند دانشجو فاتب تهران:
گذرنامه دانشجو:
1- دو سری کپی جدا جدا و منگنه شده از صفحه (اول-اعتبار- روادید تحصیلی- مهر ورود- شناسه فراگیر)
گذرنامه فرزند دانشجو:
2- دو سری کپی جدا جدا و منگنه شده از صفحه ( اول- اعتبار - شناسه فراگير- رواديد- مهر ورود)
3- یک عدد صفحه اول گذرنامه
4- پنج قطعه عکس 4*3
5- چهار عدد فرم تایپ شده درخواست پروانه اقامت برای فرزند دانشجو ( دانلود فرم درخواست پروانه اقامت )
6- فرم مشخصات (دانلود فرم مشخصات دانشجویان بین المللی)
7- ثبت نام در سامانهwww.atbahayateamn.ir و ارائه پرینت بیمه
8- صد هزار تومن هزینه صدور اقامت (پرداخت از طریق دستگاه پز)
9- سه هزار تومن هزینه پوشه
10- فرزند متولد ایران: گواهی ولادت (در صورت عدم خروج از كشور تاييد سفارت كشور متبوع و گواهی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران براي گذرنامه )

5- تجدید پروانه اقامت ( تمدید اقامت) فاتب تهران:
1- دو سری کپی جدا جدا و منگنه شده از صفحه (اول-اعتبار- روادید تحصیلی- تمدید اقامت- شناسه فراگیر)
2- یک عدد صفحه اول گذرنامه
3- پنج قطعه عکس 4*3
4- چهار عدد فرم تایپ شده درخواست تجدید پروانه اقامت ( دانلود فرم درخواست تجدید پروانه اقامت )
5- فرم مشخصات برای دانشجو (دانلود فرم مشخصات دانشجویان بین المللی)
6- ثبت نام در سامانهwww.atbahayateamn.ir و ارائه پرینت بیمه
7- بیست هزار تومن هزینه تمدید اقامت (پرداخت از طریق دستگاه پز)
8- سه هزار تومن هزینه پوشه

6- تجدید پروانه اقامت ( تمدید اقامت) برای همسر دانشجو فاتب تهران:
گذرنامه دانشجو:
1- دو سری کپی جدا جدا و منگنه شده از صفحه (اول-اعتبار- روادید تحصیلی- تمدید اقامت- شناسه فراگیر)
گذرنامه همسر دانشجو
2- دو سری کپی جدا جدا و منگنه شده از صفحه (اول-اعتبار- تمدید اقامت- شناسه فراگیر)
3- یک عدد صفحه اول گذرنامه
4- پنج قطعه عکس 4*3
5- چهار عدد فرم تایپ شده درخواست تجدید پروانه اقامت ( دانلود فرم درخواست تجدید پروانه اقامت )
6- فرم مشخصات برای همسر دانشجو (دانلود فرم مشخصات دانشجویان بین المللی)
7- ثبت نام در سامانهwww.atbahayateamn.ir و ارائه پرینت بیمه
8- صد هزار تومن هزینه تمدید اقامت (پرداخت از طریق دستگاه پز)
9- سه هزار تومن هزینه پوشه

7- تجدید پروانه اقامت ( تمدید اقامت) برای فرزند دانشجو فاتب تهران:
گذرنامه دانشجو:
1- دو سری کپی جدا جدا و منگنه شده از صفحه (اول-اعتبار- روادید تحصیلی- تمدید اقامت- شناسه فراگیر)
گذرنامه فرزند دانشجو
2- دو سری کپی جدا جدا و منگنه شده از صفحه (اول-اعتبار- تمدید اقامت- شناسه فراگیر)
3- یک عدد صفحه اول گذرنامه
4- پنج قطعه عکس 4*3
5- چهار عدد فرم تایپ شده درخواست تجدید پروانه اقامت ( دانلود فرم درخواست تجدید پروانه اقامت )
6- فرم مشخصات برای فرزند دانشجو (دانلود فرم مشخصات دانشجویان بین المللی)
7- ثبت نام در سامانهwww.atbahayateamn.ir و ارائه پرینت بیمه
8- صد هزار تومن هزینه تمدید اقامت (پرداخت از طریق دستگاه پز)
9- سه هزار تومن هزینه پوشه

8- رواديد خروج و مراجعت و خروج قطعي (فاتب) تهران:
1- دو سری کپی جدا جدا و منگنه شده از صفحه (اول-اعتبار- روادید تحصیلی- تمدید اقامت- شناسه فراگیر)
2- سه قطعه عکس 4*3
3- دو عدد فرم تایپ شده درخواست صدور روادید خروج ( دانلود فرم درخواست صدور روادید خروج )
4- فرم مشخصات برای دانشجو (دانلود فرم مشخصات دانشجویان بین المللی)
5- دو هزار تومن هزینه خروج مراجعت/قطعی (پرداخت از طریق دستگاه پز)
6- سه هزار تومن هزینه پوشه

9- خروج مراجعت و قطعي همسر دانشجو (فاتب) تهران:
گذرنامه دانشجو
1- دو سری کپی جدا جدا و منگنه شده از صفحه (اول-اعتبار- روادید تحصیلی- تمدید اقامت- شناسه فراگیر)
گذرنامه همسر دانشجو
2- دو سری کپی جدا جدا و منگنه شده از صفحه (اول- اعتبار- اقامت- شناسه فراگير)
3- سه قطعه عکس 4*3
4- دو عدد فرم تایپ شده درخواست صدور روادید خروج برای همسر دانشجو ( دانلود فرم درخواست صدور روادید خروج )
5- فرم مشخصات برای همسر دانشجو (دانلود فرم مشخصات دانشجویان بین المللی)
6- ده هزار تومن هزینه خروج مراجعت/قطعی (پرداخت از طریق دستگاه پز)
7- سه هزار تومن هزینه پوشه

10- خروج مراجعت و قطعي فرزند دانشجو(فاتب) تهران:
گذرنامه دانشجو
1- دو سری کپی جدا جدا و منگنه شده از صفحه (اول-اعتبار- روادید تحصیلی- تمدید اقامت- شناسه فراگیر)
گذرنامه فرزند دانشجو
2- دو سری کپی جدا جدا و منگنه شده از صفحه (اول- اعتبار- اقامت- شناسه فراگير)
3- سه قطعه عکس 4*3 4- دو عدد فرم تایپ شده درخواست صدور روادید خروج برای فرزند دانشجو ( دانلود فرم درخواست صدور روادید خروج )
5- فرم مشخصات برای دانشجو (دانلود فرم مشخصات دانشجویان بین المللی)
6- ده هزار تومن هزینه خروج مراجعت/قطعی (پرداخت از طریق دستگاه پز)
7- سه هزار تومن هزینه پوشه

11- انتقال اقامت (فاتب) تهران:
1- از گذرنامه قدیم : دو سری کپی جدا جدا و منگنه شده از صفحه (اول- اعتبار- اقامت- روادید تحصیلی- شناسه فراگیر)
2- از گذرنامه جدید: دو سری کپی جدا جدا و منگنه شده از صفحه (اول- اعتبار- شناسه فراگیر)
3- تائید سفارت متبوع (در صورت ورود با روادید یا مهر فرودگاهی نیازی به تائیدیه سفارت نیست)
4- دو قطعه عکس 4×3
5- سه هزار تومن هزینه پوشه
6- تکمیل یک عدد فرم درخواست پروانه اقامت ( دانلود فرم درخواست پروانه اقامت )
7- فرم مشخصات (دانلود فرم مشخصات دانشجویان بین المللی)

12- انتقال اقامت همسر دانشجو فاتب تهران:
گذرنامه دانشجو
1- دو سری کپی جدا جدا و منگنه شده از صفحه (اول-اعتبار- روادید تحصیلی- تمدید اقامت- شناسه فراگیر)
گذرنامه همسر دانشجو
2- از گذرنامه قدیم : دو سری کپی جدا جدا و منگنه شده از صفحه (اول- اعتبار- اقامت- شناسه فراگیر)
3- از گذرنامه جدید: دو سری کپی جدا جدا و منگنه شده از صفحه (اول- اعتبار- شناسه فراگیر)
4- تائید سفارت متبوع (در صورت ورود با روادید یا مهر فرودگاهی نیازی به تائیدیه سفارت نیست)
5- دو قطعه عکس 4×3
6- سه هزار تومن هزینه پوشه
7- تکمیل یک عدد فرم درخواست پروانه اقامت ( دانلود فرم درخواست پروانه اقامت )
8- فرم مشخصات (دانلود فرم مشخصات دانشجویان بین المللی)

13- انتقال اقامت فرزند دانشجو (فاتب) تهران:
گذرنامه دانشجو
1- دو سری کپی جدا جدا و منگنه شده از صفحه (اول-اعتبار- روادید تحصیلی- تمدید اقامت- شناسه فراگیر)
گذرنامه فرزند دانشجو
2- از گذرنامه قدیم : دو سری کپی جدا جدا و منگنه شده از صفحه (اول- اعتبار- اقامت- شناسه فراگیر)
3- از گذرنامه جدید: دو سری کپی جدا جدا و منگنه شده از صفحه (اول- اعتبار- شناسه فراگیر)
4- تائید سفارت متبوع (در صورت ورود با روادید یا مهر فرودگاهی نیازی به تائیدیه سفارت نیست)
5- دو قطعه عکس 4×3
6- سه هزار تومن هزینه پوشه
7- تکمیل یک عدد فرم درخواست پروانه اقامت ( دانلود فرم درخواست پروانه اقامت )
8- فرم مشخصات (دانلود فرم مشخصات دانشجویان بین المللی)

14- خروج داخلی از تهران به شهرستان(فاتب) تهران:
1- دو سری کپی از صفحه (اول-اعتبار- اقامت- روادید تحصیلی- شناسه فراگير)
2- سه قطعه عکس4*3
3- سه هزار تومن هزینه پوشه
4- دو عدد فرم تایپ شده درخواست صدور روادید خروج ( دانلود فرم درخواست صدور روادید خروج )
5-فرم مشخصات (دانلود فرم مشخصات دانشجویان بین المللی)

15- تمدید روادید (فاتب) تهران:
گذرنامه دانشجو:
1- دو کپی (صفحه اول- اعتبار- روادید - اقامت تحصیلی- شناسه فراگير )
گذرنامه همسر دانشجو
2- دو سری کپی صفحه ( اول- اعتبار - شناسه فراگير- رواديد و مهر ورود (اتباع لبنان و سوريه فقط مهر ورود)
3- عقدنامه رسمی ترجمه و تایید شده وزارت خارجه و سفارت.
4- سه هزار تومن هزینه پوشه
5- دو عدد فرم تایپ شده درخواست تمدید روادید ( دانلود فرم درخواست تمدید روادید )
6- فرم مشخصات (دانلود فرم مشخصات دانشجویان بین المللی)

16- دعوتنامه همسر (فاتب) تهران:
گذرنامه دانشجو:
1- کپی (صفحه اول- صفحه اعتبار- صفحه اقامت تحصیلی)
گذرنامه همسر دانشجو:
2- کپی صفحه اول گذرنامه
3- عقدنامه رسمی ترجمه و تایید شده وزارت خارجه و سفارت.
4- اسکن در قالب CD:
- اسکن مدارک دانشجو: (صفحه اول- صفحه اعتبار- صفحه اقامت تحصیلی)
- اسکن مدارک همسر دانشجو: صفحه اول گذرنامه
5- اسکن عکس 4*3 همسر دانشجو
6- فرم مشخصات (دانلود فرم مشخصات دانشجویان بین المللی)

17- تجدید پروانه اقامت ( تمدید اقامت) و (انتقال اقامت) (فاتب) تهران:
1- دو سری کپی جدا جدا و منگنه شده از صفحه (اول-اعتبار- روادید تحصیلی- تمدید اقامت- شناسه فراگیر)
2- یک عدد صفحه اول گذرنامه
3- پنج قطعه عکس 4*3
4- چهار عدد فرم تایپ شده درخواست تجدید پروانه اقامت ( دانلود فرم درخواست تجدید پروانه اقامت )
5- فرم مشخصات برای دانشجو
6- ثبت نام در سامانهwww.atbahayateamn.ir و ارائه پرینت بیمه
7- بیست هزار تومن هزینه تمدید اقامت (پرداخت از طریق دستگاه پز)
8- سه هزار تومن هزینه پوشه
9- تکمیل یک عدد فرم درخواست پروانه اقامت ( دانلود فرم درخواست پروانه اقامت )
10- تائید سفارت متبوع (در صورت ورود با روادید یا مهر فرودگاهی نیازی به تائیدیه سفارت نیست)

18- تجدید پروانه اقامت ( تمدید اقامت) و (خروج مراجعت) (فاتب) تهران:
1- دو سری کپی جدا جدا و منگنه شده از صفحه (اول-اعتبار- روادید تحصیلی- تمدید اقامت- شناسه فراگیر)
2- یک عدد صفحه اول گذرنامه
3- پنج قطعه عکس 4*3
4- چهار عدد فرم تایپ شده درخواست تجدید پروانه اقامت ( دانلود فرم درخواست تجدید پروانه اقامت )
5- فرم مشخصات برای دانشجو (دانلود فرم مشخصات دانشجویان بین المللی)
6- ثبت نام در سامانهwww.atbahayateamn.ir و ارائه پرینت بیمه
7- بیست هزار تومن هزینه تمدید اقامت (پرداخت از طریق دستگاه پز)
8- سه هزار تومن هزینه پوشه
9- ده هزار تومن هزینه خروج مراجعت/قطعی (پرداخت از طریق دستگاه پز)
10- دو عدد فرم تایپ شده درخواست صدور روادید خروج برای همسر دانشجو ( دانلود فرم درخواست صدور روادید خروج )
11- سه قطعه عکس 4*3
غیر از واحدهای (تهران شمال- تهران جنوب- تهران مرکزی- تهران شرق- تهران غرب- شهرری )،کلیه واحدهای دانشگاهی که در استان مربوطه کنسولی مادر ندارند. (از 19 تا32 )

19- درخواست پروانه اقامت (صدور اقامت) ( ناجا) شهرستان:
1- یک سری کپی (صفحه اول- اعتبار- روادید تحصیلی و مهر ورود- شناسه فراگیر)
2- دانشجویان متولد ایران: یک کپی از گواهی ولادت ویا فرم استشهادیه ( دانلود فرم استشهادیه محلی )
3- مدارک پدر و مادر: یک سری کپی از صفحه ( اول- اعتبار- پروانه اقامت) گذرنامه یا یک سری کپی کارت آمایش پدر و مادر
4- ثبت نام در سامانهwww.atbahayateamn.ir و ارائه پرینت بیمه
5- فرم مشخصات (دانلود فرم مشخصات دانشجویان بین المللی)

20- درخواست پروانه اقامت همسر دانشجو ( ناجا) شهرستان:
گذرنامه دانشجو:
1- یک سری کپی از صفحه (اول- اعتبار- روادید تحصیلی و مهر ورود- شناسه فراگیر) گذرنامه همسر دانشجو:
2- یک سری کپی از صفحه (اول- اعتبار - رواديد - مهر ورود- شناسه فراگير)
3- عقدنامه رسمي (ترجمه فارسی) و تاييد شده از سوي نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در کشور مربوط يا وزارت امور خارجه
4- ثبت نام در سامانهwww.atbahayateamn.ir و ارائه پرینت بیمه
5- فرم مشخصات (دانلود فرم مشخصات دانشجویان بین المللی)

21- درخواست پروانه اقامت فرزند دانشجو ( ناجا) شهرستان:
گذرنامه دانشجو:
1- یک سری کپی ازصفحه (اول- اعتبار- روادید تحصیلی - مهر ورود- شناسه فراگیر)
گذرنامه فرزند دانشجو:
2- یک سری کپی از صفحه (اول- اعتبار- رواديد -مهر ورود- شناسه فراگير)
3- براي فرزند اگر متولد ايران باشد: گواهي ولادت و کپی از گذرنامه مادر (در صورت عدم خروج از كشور، تاييد سفارت كشور متبوع و گواهی آن توسط وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی
4- ثبت نام در سامانهwww.atbahayateamn.ir و ارائه پرینت بیمه
5- فرم مشخصات (دانلود فرم مشخصات دانشجویان بین المللی)

22- تجديد پروانه اقامت دانشجو (تمدید پروانه اقامت) ( ناجا) شهرستان:
1- یک سری کپی از صفحه (اول- اعتبار- روادید تحصیلی- تمدید اقامت تحصیلی– شناسه فراگیر)
2- ثبت نام در سامانهwww.atbahayateamn.ir و ارائه پرینت بیمه
3- فرم مشخصات (دانلود فرم مشخصات دانشجویان بین المللی)

23- تجدید پروانه اقامت همسر دانشجو ( ناجا) شهرستان:
گذرنامه دانشجو:
1- یک سری کپی از صفحه (اول- اعتبار- روادید تحصیلی- تمدید اقامت تحصیلی– شناسه فراگیر)
گذرنامه همسر/فرزند دانشجو:
2- یک سری کپی (صفحه اول- شناسه فراگير - رواديد - مهر ورود)
3- ثبت نام در سامانهwww.atbahayateamn.ir و ارائه پرینت بیمه
4- فرم مشخصات همسر دانشجو (دانلود فرم مشخصات دانشجویان بین المللی)

24- تجدید پروانه اقامت فرزند دانشجو ( ناجا) شهرستان:
گذرنامه دانشجو:
1- یک سری کپی از صفحه (اول- اعتبار- روادید تحصیلی- تمدید اقامت تحصیلی– شناسه فراگیر)
گذرنامه فرزند دانشجو:
2- یک سری کپی (صفحه اول- شناسه فراگير - رواديد - مهر ورود)
3- ثبت نام در سامانهwww.atbahayateamn.ir و ارائه پرینت بیمه
4- فرم مشخصات فرزند دانشجو (دانلود فرم مشخصات دانشجویان بین المللی)

25- صدور روادید خروج قطعی ( ناجا) شهرستان:
ارائه گواهی انصراف از تحصیل برای انصرافی ( تبدیل وضعیت و خروج قطعی)
ارائه گواهی فراغت از تحصیل برای فارغ التحصیل (خروج قطعی)
1- یک سری کپی از صفحه (اول- اعتبار- روادید تحصیلی- تمدید- شناسه فراگیر)
2- فرم مشخصات (دانلود فرم مشخصات دانشجویان بین المللی)
26- صدور روادید خروج قطعی همسر ( ناجا) شهرستان:
گذرنامه دانشجو
1- یک سری کپی از صفحه (اول- اعتبار- روادید تحصیلی- تمدید- شناسه فراگیر)
گذرنامه همسر دانشجو:
1- یک سری کپی از صفحه (اول- اعتبار- تمدید- شناسه فراگیر)
2- فرم مشخصات همسر دانشجو (دانلود فرم مشخصات دانشجویان بین المللی)

27- صدور روادید خروج قطعی فرزند ( ناجا) شهرستان:
گذرنامه دانشجو
1- یک سری کپی از صفحه (اول- اعتبار- روادید تحصیلی- تمدید- شناسه فراگیر)
گذرنامه فرزند دانشجو:
2- یک سری کپی از صفحه (اول- اعتبار- تمدید- شناسه فراگیر)
3- فرم مشخصات فرزند دانشجو (دانلود فرم مشخصات دانشجویان بین المللی)

28- انتقال اقامت ( ناجا) شهرستان:
1- گذرنامه قدیم: یک سری کپی ازصفحه (اول- اعتبار- اقامت-روادید تحصیلی - شناسه فراگیر)
2- گذرنامه جدید:یک سری کپی از صفحه (اول- اعتبار- شناسه فراگیر)
4- تائید سفارت متبوع (در صورت ورود با روادید یا مهر فرودگاهی نیازی به تائیدیه سفارت نمی باشد)
5- ثبت نام در سامانهwww.atbahayateamn.ir و پرینت بیمه تمدید
6- فرم مشخصات (دانلود فرم مشخصات دانشجویان بین المللی)

29- خروج داخلی از شهرستان به تهران ( ناجا) شهرستان:
گواهی فراغت از تحصیل یا انصرافی از واحد مبدا و گواهی اشتغال به تحصیل از واحد مقصد
1- کپی (صفحه اول- اعتبار- تمدید پروانه اقامت- شناسه فراگیر)
2- فرم مشخصات (دانلود فرم مشخصات دانشجویان بین المللی)

30- خروج داخل از شهرستان به شهرستان ( ناجا) شهرستان:
گواهی فراغت از تحصیل یا انصرافی از واحد مبدا و گواهی اشتغال به تحصیل از واحد مقصد
1- کپی (صفحه اول- اعتبار- تمدید پروانه اقامت- شناسه فراگیر)
2- فرم مشخصات (دانلود فرم مشخصات دانشجویان بین المللی)

31- تمدید روادید ( ناجا) شهرستان:
گذرنامه دانشجو:
1- کپی (صفحه اول- اعتبار- صفحه روادید- اقامت تحصیلی- صفحه شناسه فراگير)
گذرنامه همسر دانشجو:
2- کپی صفحه اول، صفحه اعتبار - شناسه فراگير- رواديد و مهر ورود (اتباع لبنان و سوريه فقط مهر ورود)
3- عقدنامه رسمی ترجمه و تایید شده وزارت خارجه و سفارت.

32- دعوتنامه همسر ( ناجا) شهرستان:
گذرنامه دانشجو:
1- کپی (صفحه اول- صفحه اعتبار- صفحه اقامت تحصیلی)
گذرنامه همسر دانشجو:
2- کپی صفحه اول گذرنامه
3- عقدنامه رسمی ترجمه و تایید شده وزارت خارجه و سفارت.
4- اسکن در قالب CD:
1- اسکن مدارک دانشجو: (صفحه اول- صفحه اعتبار- صفحه اقامت تحصیلی)
2- اسکن مدارک همسر دانشجو: صفحه اول گذرنامه
5- فرم مشخصات (دانلود فرم مشخصات دانشجویان بین المللی)«معاونت بین الملل و امور دانشجویان غیرایرانی دانشگاه آزاد اسلامی»
question

سوالی دارید؟

برای ما ایمیل بفرستید یا با شماره های ۱۸, ۱۲, ۴۷۳۵۲۴۰۹ با ما تماس بگیرید