فارسی English عربی

تماس با ماتهران، انتهای بزرگراه شهید ستاری (شمال)، میدان دانشگاه،
بلوار شهدای حصارک، سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

آدرس

تهران، انتهای بزرگراه شهید ستاری (شمال)، میدان دانشگاه،
بلوار شهدای حصارک، سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی،
بلوک شماره 2، طبقه چهارم، معاونت بین الملل و امور دانشجویان
غیر ایرانی دانشگاه آزاد اسلامی.

پست الکترونیک

foreign.stud@intl.iau.ir

کد پستی

۱۴۷۷۸-۹۳۸۵۵

question

سوالی دارید؟

برای ما ایمیل بفرستید یا با شماره های ۲۳, ۱۲, ۴۷۳۵۲۴۰۹ با ما تماس بگیرید