تماس با ما

پست الکترونیک:  foreign.stud@intl.iau.ir

شماره  های تماس:  47352409
آدرس: تهران، انتهای بزرگراه شهید ستاری (شمال)، میدان دانشگاه، بلوار شهدای حصارک، سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، بلوک شماره 2، طبقه چهارم، معاونت بین الملل و امور دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه آزاد اسلامی.

کدپستی: 1477893855   
فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی