تماس با ما

پست الکترونیک:  foreign.stud@intl.iau.ir

شماره تماس:  6-47352424

آدرس: تهران، انتهای بزرگراه شهید ستاری (شمال)، میدان دانشگاه، بلوار شهدای حصارک، سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، بلوک شماره 2، طبقه چهارم، اداره کل بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی.

کدپستی: 1477893855   
فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی